Per a formalitzar la vostra adhesió, envieu un correu amb el nom i destinació o càrrec, tot indicant si accepteu o no que es pugui fer publica la vostra adhesió. En cas de no indicar-ho, s'entendrà que hi esteu d'acord: 

info@arconte.eu